Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Regulamentele privind procedurile administrative

Denumire document
Data publicării
Acțiune
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale consiliului local
07.01.2020
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale primarului
07.01.2020