Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Regulamentele privind procedurile administrative

Denumire document
Data publicării
Acțiune
Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local -revizuit conform O.U.G. nr. 57/2019
21.11.2019
Regulament de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Gănești
04.06.2021