Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Nr.
Data
Denumire proiect
Inițiator
Acțiune
1
12.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2021-2022.
Matefi Adrian - Secretar
2
12.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general - UAT com. Gănești, funcționar public de conducere.
Matefi Adrian - Secretar
3
18.02.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza com. Gănești, judeţul Mureș.
Matefi Adrian - Secretar
4
18.02.2021
Proiect de hotarare privind privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești.
Matefi Adrian - Secretar
5
18.02.2021
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 13/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
Matefi Adrian - Secretar
6
11.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
Matefi Adrian - Secretar
7
12.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigrameI şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei.
Matefi Adrian - Secretar
8
12.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren împrejmuit în suprafață de 287 mp situat în satul Gănești, nr. 540.
Matefi Adrian - Secretar
9
29.03.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - DC 77 SI DC79A SUB PĂDURE - PĂUCIȘOARA, COMUNA GĂNEȘTI”.
Matefi Adrian - Secretar
10
02.04.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2021.
Primar
11
02.04.2021
Proiect de hotarare privind înființarea și organizarea serviciului "SERVICIUL APĂ-CANAL GĂNEȘTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gănești, județul Mureș.
Primar