Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Nr.
Data
Denumire proiect
Inițiator
Acțiune
1
10.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2020.
Primar
2
13.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului "Modernizarea și renovarea căminului cultural Seuca, comuna Gănești, județul Mureș și Modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești, comuna Gănești, județul Mureș" finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
Primar
3
15.01.2020
Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul general al UAT Comuna Gănești, pentru anul 2019.
Primar
4
16.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2019.
Primar
5
16.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2020.
Primar
6
16.01.2020
Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului contribuției proprii la susținerea Fundației Creștine Diakonia pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local.
Primar
7
22.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2020.
Primar
8
10.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 33/21.11.2019.
Primar