Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Statutul Unității Administrativ Teritoriale

Datele de identificare și elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unitați similare.

Vizualizare documente

Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, cât și dispozițiile primarului.

Vizualizare documente

Dispozițiile primarului

Actele administrative emise de primar - Registrul pentru evidența dispozițiilor.

Vizualizare documente

Proiecte de hotărâre

Proiecte de hotărâre inițiate de conducerea primăriei și supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Gănești.

Vizualizare documente

Hotărârile Consiliului Local

Hotarâri cu caracter normativ și individual adoptate de Consiliului Local Gănești.

Vizualizare documente

Declarații de avere și de interese

Declarațiile de avere și de interese ale primarului, consilierilor locali și aparatului de specialitate al primarului.

Vizualizare documente