Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Gănești

Județul Mureș

Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului

Nr.
Data
Denumire document
Observații
Acțiune
35
08.03.2018
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 15.03.2018.
-
77
17.04.2018
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 26.04.2018.
-
70
24.04.2018
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 03.05.2018.
-
159
09.10.2018
Dispoziția primarului privind exonerarea la plata funcționarilor publici și a personalului angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gănești, județul Mureș.
-
1
09.01.2020
Dispoziția primarului privind constituirea grupului local de lucru - POAD 2019/2020.
-
2
10.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
3
10.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
4
14.01.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
5
14.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
6
15.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
7
17.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
8
22.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
9
23.01.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 30.01.2020.
-
10
28.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
11
28.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei PORIME MARIA.
-
12
28.01.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
13
28.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei SZASZ MELANIA-MATILD, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav SZASZ SZOFIA.
-
14
28.01.2020
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și a numărului membrilor beneficiari.
-
15
28.01.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
16
28.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui SUCIU DUMITRU.
-
17
29.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei BODI TEREZIA.
-
18
29.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
19
30.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
20
30.01.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
25
10.02.2020
Dispoziția primarului privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul pentru ocuparea unui număr de 2 posturi contractuale de muncitor calificat, din data de 25.02.2020.
-
26
10.02.2020
Dispoziția primarului privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul pentru ocuparea unui post contractual de asistent medical școlar în cadrul Compartimentului asistență socială, din data de 25.02.2020..
-
27
10.02.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 18.02.2020.
-
28
14.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
29
18.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
30
20.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
31
20.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
32
20.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
33
20.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
34
24.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
35
24.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
36
27.02.2020
Dispoziția primarului privind aprobabrea Planului de serivicii pentru numita Dreghiciu Lavinia.
-
37
27.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
38
27.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
39
27.02.2020
Dispoziția primarului privind modificarea numărului copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
42
27.02.2020
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului ajutorului social.
-
40
27.02.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
41
27.02.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
44
27.02.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
43
27.02.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
45
27.02.2020
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru perioada 1 februarie 2020-31 martie 2020.
-
46
02.03.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
47
03.03.2020
Dispoziția primarului privind angajarea d-nului Lorincz Ferencz în funcția contractuală de execuție- muncitor calificat.
-
48
03.03.2020
Dispoziția primarului privind angajarea d-nului DombiFerencz în funcția contractuală de execuție- muncitor calificat.
-
49
03.03.2020
Dispoziția primarului privind angajarea d-nei Kadas Ildiko Irma în funcția contractuală de execuție-asistent medical școlar-Compartimentului Asistența socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
-
50
05.03.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
52
09.03.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 17.03.2020.
-
51
09.03.2020
Dispoziția primarului privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatului-bolnav, Suciu Dumitru.
-
53
10.03.2020
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei comunale pentru pregătirea, organizarea, conducerea și efectuarea lucrărilor recensamântului general agricol.
-
54
17.03.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
55
18.03.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
56
20.03.2020
Dispoziția primarului privind neacordarea unui ajutor social.
-
57
20.03.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
58
26.03.2020
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 3/13.04.2002 Gănești ex. I-II.
-
59
02.04.2020
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Inspector Gr. I în cadrul Compartimentului Arhivă-Monitor Oficial Local, organizat în perioada 07-08.05.2020.
-
60
24.04.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 29.04.2020.
-
61
27.04.2020
Dispoziția primarului privind aprobarea Planului de servicii pentru numita Vinca Monika.
-
62
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
63
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
64
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
65
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
66
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
67
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
68
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
69
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
70
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
71
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
72
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
73
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
74
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
75
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
76
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
77
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
78
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
79
27.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
80
27.04.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
81
30.04.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
82
30.04.2020
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui Balog Francisc.
-
83
30.04.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
84
06.05.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
85
07.05.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
86
07.05.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
87
07.05.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
88
07.05.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
89
11.05.2020
Dispoziția primarului privind angajarea d-nei Matefi Constantina în funcția contractuală de execuție-INSPECTOR gradul I-Compartimentului Arhivă-Monitor Oficial, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
-
90
14.05.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
91
18.05.2020
Dispoziția primarului privind numirea doamnei Lorincz Ana Maria, având funcția publică de inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ganești, consilier de etică și pentru monitorizarea respectarii normelor de conduită.
-
92
21.05.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
93
28.05.2020
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui Kovacs Andrei.
-
94
28.05.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
95
28.05.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
96
28.05.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
97
04.06.2020
Dispoziția primarului privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului pentru: Procedura simplificată online având ca obiect: "Execuție lucrări de modernizare și renovare în cadrul proiectului LOT 1"Modernizarea și renovarea Căminului Cultural Seuca" și LOT 2 "Modernizarea și renovarea Căminului Cultural Gănești" ".
-
98
10.06.2020
Dispoziția primarului privind încetarea de drept a contractului de muncă al d-lui Csiki Ioan-muncitor calificat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gănești.
-
99
10.06.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
100
11.06.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 18.06.2020.
-
101
16.06.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
102
24.06.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 02.07.2020.
-
103
25.06.2020
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2020.
-
104
26.06.2020
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei comunei Gănești pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021.
-
104
26.06.2020
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei comunei Gănești pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021.
-
105
29.06.2020
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei ETVES ANICA.
-
106
29.06.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
107
29.06.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru suținerea familiei.
-
108
03.07.2020
Dispoziția primarului privind desemnarea reprezentantului primăriei în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile de sfeclă de zahăr, produse în urma fenomenului meteorologic de ploi abundente în anul 2020.
-
109
13.07.2020
Dispoziția primarului privind actualizarea delimitărilor și schimbara sediului de votare nr.378- Gănești, cod unic 28-378, din sat Gănești, comuna Gănești, județul Mureș.
-
110
13.07.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
111
13.07.2020
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind licitația publică ce se va organiza în scopul vânzării respectiv inchirierii unor imobile aparținătoare domeniului privat al comunei Gănești.
-
111
13.07.2020
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind licitația publică ce se va organiza în scopul vânzării respectiv inchirierii unor imobile aparținătoare domeniului privat al comunei Gănești.
-
112
22.07.2020
Dispoziția primarului privind constituirea și componența Comisiei de disciplină din cadrul Primăriei comunei Gănești jud. Mureș.
-
113
23.07.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
114
23.07.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
115
28.07.2020
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
116
28.07.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
116
28.07.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
117
28.07.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
118
28.07.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
119
28.07.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
120
28.07.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
121
28.07.2020
Dispoziția primarului privind aprobarea Planului de servicii pentru numita Ciurcui Gabriela.
-
122
31.07.2020
Dispoziția primarului privind stabilirea sediului biroului electoral de circumscripție al comunei Gănești, județul Mureș, în vederea desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020.
-
123
06.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea defunctului MOLDOVAN GIANI.
-
124
07.08.2020
Dispoziția primarului privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului electoral de circumscripție nr. 49 Gănești.
-
125
17.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
126
17.08.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 25.08.2020.
-
127
19.08.2020
Dispoziția primarului privind desemnarea unui specialist extern pe lângă comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura simplificată online având ca obiect: "Execuție lucrări de modernizare și renovare în cadrul proiectului LOT 1"Modernizarea și renovarea căminului Cultural Seuca" și LOT 2 "Modernizarea și renovarea căminului Cultural Gănești" ".
-
128
24.08.2020
Dispoziția primarului privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Gănești, în campania electorală la alegerile locale din 2020.
-
129
25.08.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 03.09.2020.
-
130
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
131
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
132
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
133
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
134
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
135
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
136
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
137
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
138
26.08.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
139
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
140
26.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
141
31.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
142
31.08.2020
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2020.
-
143
31.08.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
144
09.09.2020
Dispoziția primarului privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare în Circumscripția electorală nr. 48 Gănești, cu ocazia alegerilor locale din anul 2020.
-
145
14.09.2020
Dispoziția primarului privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția parțială a lucrărilor la obiectivul "Lucrări de construire zid de sprijin din gabioane și beton "Protejare carosabil strada 15.9 comuna Gănești, județul Mureș"".
-
146
14.09.2020
Dispoziția primarului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educaționalpe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, acordate din fonduri externe nerambursabile.
-
147
16.09.2020
Dispoziția primarului privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Birourilor electorale ale secțiilor de votare din Circumscripția electorală nr. 49 Gănești, în data de 27.09.2020.
-
148
18.09.2020
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2020.
-
148
18.09.2020
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2020.
-
149
25.09.2020
Dispoziția primarului privind interzicerea comercializării, distribuirii și consumnului de băuturi alcoolice în ziua de 27.09.2020 în perimetrul secțiilor de votare, la o distanță mai mică de 500m față de sediul acestora.
-
150
29.09.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
151
29.09.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
152
29.09.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
153
29.09.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
154
29.09.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
155
29.09.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
156
29.09.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
157
29.09.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
158
29.09.2020
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie, a copiilor beneficiari precum și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
160
29.09.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
161
06.10.2020
Dispoziția primarului privind modificarea Dispoziției nr. 146/14.09.2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe sport electronic pentru sprijin educațional, acordate din fonduri externe nerambursabile.
-
162
22.10.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
163
28.10.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
164
28.10.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
165
28.10.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
166
28.10.2020
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiarilor de ajutor social pentru perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021.
-
167
28.10.2020
Dispoziția primarului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic, pentru sprijin educațional, acordate din fonduri externe nerambursabile.
-
168
28.10.2020
Dispoziția primarului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic, pentru sprijin educațional, acordate din fonduri externe nerambursabile.
-
169
30.10.2020
Dispoziția primarului privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă.
-
170
03.11.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
171
06.11.2020
Dispoziția primarului privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare în Circumscripția electorală nr. 48 Gănești, cu ocazia alegerilor Parlamentare din anul 2020.
-
172
06.11.2020
Dispoziția primarului privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Gănești, în campania electorală la alegerile parlamentare din 2020.
-
173
06.11.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 17.11.2020.
-
174
17.11.2020
Dispoziția primarului privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Birourilor secțiilor de votare de pe raza comunei Gănești, în data de 06.12.2020 cu ocazia alegerilor Parlamentare.
-
175
23.11.2020
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021.
-
176
23.11.2020
Dispoziția primarului privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.
-
177
23.11.2020
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021.
-
178
23.11.2020
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021.
-
179
23.11.2020
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021.
-
180
26.11.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
181
26.11.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
182
26.11.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
183
26.11.2020
Dispoziția primarului privind interzicerea comercializării, distribuirii și consumnului de băuturi alcoolice în ziua de 06.12.2020 în perimetrul secțiilor de votare, la o distanță mai mică de 500m față de sediul acestora.
-
184
26.11.2020
Dispoziția primarului privind constituirea unității de implementare a proiectului "Dotarea unităților de învățământ, din comuna Gănești, cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirus SARS-COV-2".
-
185
26.11.2020
Dispoziția primarului privind constituirea unității de implementare a Proiectului "Achiziționare echipamente TIC în comuna Gănești, județul Mureș, pentru susținerea procesului de învățare în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS-COV-2".
-
186
27.11.2020
Dispoziția primarului privind constitituirea și numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul "Proiectare și execuție a lucrărilor de Îmbunatățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești, județul Mureș" ".
-
187
08.12.2020
Dispoziția primarului privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul "Executare: Lucrări de asfaltare în localitatea Gănești-170mp. Lucrări frezare și asfaltare în localitatea Gănești-250mp".
-
188
09.12.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 17.12.2020.
-
189
11.12.2020
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2020.
-
190
17.12.2020
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea defunctului BELENYESI NICOLAE.
-
191
21.12.2020
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2020.
-
192
22.12.2020
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru perioada 1 decembrie 2020-31 martie 2021.
-
193
22.12.2020
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru perioada 1 decembrie 2020-31 martie 2021.
-
196
22.12.2020
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
194
23.12.2020
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară la data de 29.12.2020.
-
195
30.12.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
197
30.12.2020
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie, a copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
198
30.12.2020
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
199
30.12.2020
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
200
30.12.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
201
30.12.2020
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
202
30.12.2020
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
203
30.12.2020
Dispoziția primarului privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul "Execuție "Racorduri canalizare menajeră în comuna Gănești, județul Mureș" ".
-
1
11.01.2021
Dispoziția primarului privind actualizarea grupului local de lucru - POAD 2021.
-
2
11.01.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
3
11.01.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
4
15.01.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 26.01.2021.
-
5
15.01.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
6
26.01.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
7
26.01.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
8
27.01.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor de urgență.
-
9
27.01.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru suținerea familiei.
-
10
27.01.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru suținerea familiei.
-
11
27.01.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
12
27.01.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
13
27.01.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
14
27.01.2021
Dispoziția primarului privind încetarea raporturilor de serviciu ale dnei Matefi Nicoleta, inspector clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului financiar contabil.
-
15
01.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
16
01.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
17
01.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
18
10.02.2021
Dispoziția primarului privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de urgență urmare modificării componenței acesteia după alegerile locale.
-
19
18.02.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 25.02.2021.
-
20
19.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
21
22.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
22
22.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
23
23.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea cu gaze naturale pentru perioada 1 februarie 2021-31 martie 2021.
-
24
23.02.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
25
23.02.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
23
23.02.2021
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului ajutorului social.
-
27
23.02.2021
Dispoziția primarului privind stabilirea unor reguli prin care să se asigure securitatea și integritatea registrelor și a certificatelor de stare civilă cu ocazia transportului, manipulării și utilizării in contextul aprobării cererilor persoanelor interesate pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei locale.
-
28
23.02.2021
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei.
-
29
25.02.2021
Dispoziția primarului privind constituirea comisiei de evaluare a unui bun mobil casat.
-
30
25.02.2021
Dispoziția primarului privind constituirea comisiei de licitație a unui bun mobil casat.
-
31
26.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
32
26.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
33
26.02.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei JAKAB IULIANA.
-
34
01.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
35
02.03.2021
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 1/25.01.2003 Gănești-ex. I-II.
-
36
22.03.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 30.03.2021.
-
43
23.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
37
29.03.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei BIRTALAN MARIA.
-
38
29.03.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui FERENCZ IOSIF.
-
39
29.03.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
40
31.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
41
31.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
41
31.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
42
31.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
43
31.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
44
31.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
45
31.03.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
46
31.03.2021
Dispoziția primarului privind modificarea numărului copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
47
31.03.2021
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
48
31.03.2021
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
49
05.04.2021
Dispoziția primarului privind împuternicirea ofițerilor de stare civilă delegați pentru a constata și aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 119/1996, privind actele de stare civilă.
-
50
13.04.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 13.04.2021.
-
51
23.04.2021
Dispoziția primarului privind rectificarea actului de naștere nr.9/1950 Gănești.
-
60
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
58
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
59
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
61
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
52
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
53
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
54
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
55
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
56
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
57
28.04.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
63
20.05.2021
Dispoziția primarului privind constitituirea și numirea Comisiei pentru recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul "Lucrări reparții drumuri, comuna Gănești".
-
69
28.05.2021
Dispoziția primarului privind reluarea plății unor ajutoare sociale.
-
64
28.05.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei HALMACI ELENA.
-
65
28.05.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
66
28.05.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
67
28.05.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
68
28.05.2021
Dispoziția primarului privind reluarea plății unor ajutoare sociale.
-
70
31.05.2021
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
71
04.06.2021
Dispoziția primarului privind Regulament de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Gănești.
-
72
18.06.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 29.06.2021.
-
76
30.06.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
77
30.06.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
78
30.06.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
73
30.06.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
74
30.06.2021
Dispoziția primarului privind reluarea plății unor ajutoare sociale.
-
75
30.06.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei HALMACIU ELENA.
-
79
01.07.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
80
21.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
81
22.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
82
22.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
83
22.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
84
22.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
85
27.07.2021
Dispoziția primarului privind reactualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de urgență (CLSU) al comunei Gănești, și al Centrului Operativ cu activitate temporară (COAT) al CLSU Gănești.
-
86
28.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui Besenyei Albert.
-
87
28.07.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
88
28.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
89
28.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
90
28.07.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
91
29.07.2021
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 5/30.06.2001 Gănești-ex. I-II.
-
94
09.08.2021
Dispoziția primarului privind desemnarea persoanei responsabile cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr. 544/2001 privind dreptul de acces la informațiile de interes public și aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
-
95
09.08.2021
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de analiză a reclamațiilor administrative privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.
-
96
12.08.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
97
12.08.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
98
12.08.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
99
12.08.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
100
12.08.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
101
12.08.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
102
12.08.2021
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului ajutorului social.
-
103
12.08.2021
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și a numărului membrilor beneficiari.
-
104
13.08.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
105
13.08.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
106
31.08.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui MATHE ZOLTAN.
-
107
31.08.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
108
31.08.2021
Dispoziția primarului privind actualizarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial existentă la nivelui Primăriei Comunei Gănești, județul Mureș, precum și a Regulamnetului de organizare și funcționare al acesteia.
-
109
31.08.2021
Dispoziția primarului privind aprobarea Regulamentului intern și desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul Primăriei comunei Gănești, județul Mureș.
-
110
02.09.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 09.09.2021.
-
111
20.09.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară la data de 28.09.2021.
-
112
20.09.2021
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2021.
-
113
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei GABOR EVA, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav GABOR STEFAN.
-
114
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
115
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
116
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
117
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
118
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
119
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
120
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
121
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
122
21.09.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
123
30.09.2021
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
124
30.09.2021
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
125
30.09.2021
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
126
30.09.2021
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
127
07.10.2021
Dispoziția primarului privind actualizarea componenței unității de implementare a proiectului "Dotarea unităților de învățământ din comuna Gănești cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirus SARS-COV-2".
-
128
12.10.2021
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2021.
-
129
18.10.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 26.10.2021.
-
136
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
137
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
138
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
139
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
136
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
137
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
138
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
139
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
140
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
141
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
142
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
142
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
130
28.10.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
131
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei DEMETER ECATERINA.
-
132
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
133
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
134
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
135
28.10.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
144
01.11.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
145
01.11.2021
Dispoziția primarului privind acordarea plății indemnizației lunare d-nei MOGA MARINELA, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav MOGA MARA-DANIELA.
-
146
02.11.2021
Dispoziția primarului privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului pentru: Procedura simplifitcată online având ca obiect: "Execuția lucrărilor în cadrul proiectului "EXTINDERE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎN LOCALITATEA GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ" Cod SMIS 120330".
-
147
03.11.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 08.11.2021.
-
148
10.11.2021
Dispoziția primarului privind desemnarea unor specialiști externi pe lânga comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura simplificată online având ca obiect: "Execuția lucrărilor in cadrul proiectului "EXTINDERE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎN LOCALITATEA GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ" Cod SMIS 120330".
-
149
18.11.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 25.11.2021.
-
150
19.11.2021
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei Gănești, județul Mureș.
-
151
24.11.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
152
24.11.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
153
24.11.2021
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
154
24.11.2021
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
155
24.11.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
156
03.12.2021
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 1/23 ianuarie 1963 Gănești-ex. I-II.
-
158
03.12.2021
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022, și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili și/sau petrolieri pentru perioada noiembrie 2021-octombrie 2022.
-
157
07.12.2021
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022, și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale pentru perioada noiembrie 2021-octombrie 2022.
-
159
09.12.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 16.12.2021.
-
160
09.12.2021
Dispoziția primarului privind încetarea stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
161
20.12.2021
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară la data de 24.12.2021.
-
162
27.12.2021
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru perioada decembrie 2021-martie 2022, și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale pentru perioada decembrie 2021-octombrei 2022.
-
163
27.12.2021
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada decembrie 2021-martie 2022, și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada decembrie 2021 2021-octombrie 2022.
-
164
27.12.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
165
27.12.2021
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
166
28.12.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
167
28.12.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
168
28.12.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
169
28.12.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
170
28.12.2021
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
171
28.12.2021
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale.
-
1
03.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
2
04.01.2022
Dispoziția primarului privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, la nivelul comunei Gănești, județul Mureș.
-
3
18.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
4
18.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
5
18.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
6
18.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
8
20.01.2022
Dispoziția primarului privind numirea diriginților de șantier pentru obiectivul de investiție "Extindere și Reabilitare Școală Gimnazială în comuna Gănesti, județul Mureș", COD SMIS 120330.
-
9
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru perioada ianuarie 2022-martie 2022, și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale pentru perioada ianujarie 2022-octombrie 2022.
-
10
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada ianuarie 2022-martie 2022, și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2022-octombrie 2022.
-
11
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada ianuarie 2022-martie 2022, și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2022-octombrie 2022.
-
12
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
13
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
14
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
15
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
16
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei HIDI ELISABETA.
-
17
26.01.2022
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie.
-
18
26.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze natural pentru perioada februarie 2022-martie 2022 și acordarea suplimentului de energie pentru perioada februarie 2022-octombrie 2022.
-
193
28.01.2022
Dispoziția primarului privind reluarea plății unor ajutoare sociale.
-
19
28.01.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei SZABO ERZSBET.
-
20
04.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
21
04.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
22
04.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
23
04.02.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară la data de 10.02.2022.
-
24
09.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
25
09.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
26
09.02.2022
Dispoziția primarului privind reactualizarea componenței Comisiei comunei Gănești pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2022.
-
27
16.02.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 22.02.2022.
-
28
17.02.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
29
18.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
38
22.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
30
23.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru perioada februarie 2021-martie 2022, și acordarea suplimentului de energie pentru perioada februarie 2021-octombrie 2022.
-
31
23.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
32
23.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
33
23.02.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
34
23.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui BARA ANDREI.
-
35
24.02.2022
Dispoziția primarului privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul "Execuție lucrări de modernizare și renovare în cadrul proiectului "Modernizarea și renovarea căminului Cultural Gănești" LOT 2".
-
36
28.02.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
37
28.02.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
38
28.02.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
39
01.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
40
01.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
41
01.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
42
01.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
43
03.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
44
03.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
45
03.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
46
03.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
47
03.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
48
03.03.2022
Dispoziția primarului privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul "Execuție lucrări de modernizare și renovare în cadrul proiectului "Modernizarea și renovarea căminului Cultural Gănești" LOT2" ..
-
49
04.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
50
04.03.2022
Dispoziția primarului privind constituirea unei comisii de negociere pentru cumpărarea unui bun imobil de către comuna Gănești.
-
51
11.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
52
11.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
55
25.03.2022
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de naștere nr 1/1942, Păucișoara.
-
56
25.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
54
25.03.2022
Dispoziția primarului privind rectificării actului de căsătorie nr. 20/1963, Gănești.
-
57
29.03.2022
Dispoziția primarului privind modificarea numărului copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
58
29.03.2022
Dispoziția primarului privind modificarea numărului copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
59
29.03.2022
Dispoziția primarului privind modificarea numărului copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
60
29.03.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
61
29.03.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
62
29.03.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
63
29.03.2022
Dispoziția primarului privind modificarea numelui titularului alocației pentru susținerea familiei.
-
64
29.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
65
29.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
66
31.03.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
67
31.03.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
68
05.04.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
69
08.04.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
70
12.04.2022
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 7/06 aprilie 1995 Gănești-ex. I-II.
-
71
19.04.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 28.04.2022.
-
72
26.04.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
73
26.04.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
74
27.04.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
75
27.04.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
76
27.04.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
77
27.04.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
78
27.04.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
79
27.04.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
80
27.04.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
82
29.04.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
83
29.04.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
84
02.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
85
02.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
86
02.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
87
10.05.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 17.05.2022.
-
88
11.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
90
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
91
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
92
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
93
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
94
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
95
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
96
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
97
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
90
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
91
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
92
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
93
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
94
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
95
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
96
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
97
12.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
89
12.05.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară la data de 13.05.2022.
-
98
16.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
104
21.05.2022
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
99
24.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
100
24.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
101
24.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei ONACA MARIA.
-
102
24.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui VAS STEFAN.
-
103
24.05.2022
Dispoziția primarului privind modificarea numelui titularului alocației pentru susținerea familiei.
-
105
24.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
106
26.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
107
26.05.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
108
30.05.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
109
04.06.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 28.06.2022.
-
110
16.06.2022
Dispoziția primarului privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului pentru: Procedura simplificată online având ca obiect: Achiziție de produse în cadrul proiectului "Dotarea unităților de învățământ din Comuna Ganești cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV2.
-
112
29.06.2022
Dispoziția primarului privind aprobarea planului de integritate al primăriei comunei Gănești, județul Mureș.
-
111
29.06.2022
Dispoziția primarului privind virarea de credite bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli 52.02.01 "Administrație publică" și 65.02.03.02 "Învățământ" cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Gănești pe anul 2022.
-
113
30.06.2022
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de deces nr. 46/1992, Gănești.
-
114
30.06.2022
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actlui de căsătorie nr. 7/1957, Gănești.
-
115
30.06.2022
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de naștere nr. 8/1939, Gănești.
-
116
30.06.2022
Dispoziția primarului privind constiuirea unei comisii pentru preluarea fără plată, a unor materiale metalice rezultate ca urmare a dezmembrării podului metalic de peste râul Târnava Mică pe DJ 142 situat în satul Gănești -județul Mureș.
-
117
04.07.2022
Dispoziția primarului privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul "Execuție lucrări de modernizare și renovare în cadrul proiectului "Modernizarea și renovarea căminului Cultural Seuca" LOT 1"..
-
118
04.07.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 12.07.2022.
-
119
04.07.2022
Dispoziția primarului privind încadrarea d-nului SZENTGYORGYI ISTVAN, pe postul de consilier personal al Primarului comunei GĂNEȘTI, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada mandatului de primar.
-
120
19.07.2022
Dispoziția primarului privind constituirea comisiei speciale de inventariere al domeniului public și privat al comunei Gănești, județul Mureș.
-
121
29.07.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei GABOR GIZELLA.
-
122
01.08.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 09.08.2022.
-
123
01.08.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
124
08.08.2022
Dispoziția primarului privind aprobarea rectificării actului de deces nr. 30/2021, Gănești.
-
126
23.08.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
217
23.08.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
128
23.08.2022
Dispoziția primarului privind desemnarea operatorilor pentrru transmiterea informațiilor în platforma informatică SALT, la nivelull Primăriei comunei Gănești.
-
129
30.08.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 06.09.2022.
-
130
01.09.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
131
01.09.2022
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
132
01.09.2022
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
133
01.09.2022
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
134
01.09.2022
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
135
21.09.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
135
21.09.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
136
21.09.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
137
21.09.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
138
21.09.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
139
21.09.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
140
21.09.2022
Dispoziția primarului privind modificarea numărului copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
141
21.09.2022
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
142
26.09.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
143
26.09.2022
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2022.
-
145
03.10.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 11.10.2022.
-
146
06.10.2022
Dispoziția primarului privind autorizarea unor acte juridice pentru minora Saim Denisa-Alisia.
-
147
11.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
161
16.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
149
28.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui Keszeg Levente.
-
150
28.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
151
28.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
152
28.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
153
28.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
154
28.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
155
28.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
156
28.10.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
157
31.10.2022
Dispoziția primarului privind revocarea dispoziției nr. 152/28.10.2022 privind acordarea unui ajutor social.
-
158
01.11.2022
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2022.
-
160
15.11.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 29.11.2022.
-
162
24.11.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru perioada noiembrie 2022- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale pentru perioada noiembrie 2022- octombrie 2023.
-
164
28.11.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
165
28.11.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
166
28.11.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
167
28.11.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
168
28.11.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
169
28.11.2022
Dispoziția primarului privind reluarea plății unor ajutoare sociale.
-
170
28.11.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
171
28.11.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
172
28.11.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
173
28.11.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
174
28.11.2022
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
175
28.11.2022
Dispoziția primarului privind reactualizarea Comisiei pentru probleme de apărare.
-
176
05.12.2022
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
177
05.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
178
13.12.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 20.12.2022.
-
179
15.12.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară- de îndată, ora 10:00, la data de 16.12.2022.
-
180
19.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui BADARINZA ADRIAN-IOAN, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav BADARINZA ANIELA-IOANA.
-
181
19.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
182
19.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
183
19.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru perioada decembrie 2022- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale pentru perioada decembrie 2022- octombrie 2023.
-
184
19.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru perioada decembrie 2022- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale pentru perioada decembrie 2022- octombrie 2023.
-
185
19.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea suplimetului de energie pentru consumul de cu gaze naturale pentru perioada decembrie 2022- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale pentru perioada decembrie 2022- octombrie 2023.
-
186
19.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuiței cu combustibili solizi sau petrolier pentru perioada decembrie 2022- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada decembrie 2022- octombrie 2023.
-
187
19.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuiței cu combustibili solizi sau petrolier pentru perioada decembrie 2022- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada decembrie 2022- octombrie 2023.
-
188
21.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
189
21.12.2022
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2022.
-
163
22.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a Iocuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada noiembrie 2022- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada noiembrie 2022- octombrie 2023.
-
190
26.12.2022
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară la data de 29.12.2022, ora 16:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
191
27.12.2022
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2022.
-
192
28.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei KESMARKI EVA-KRISZTINA, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav KESMARKI BELLA-ERZSBET.
-
194
28.12.2022
Dispoziția primarului privind acordarea sprijinului material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.
-
195
28.12.2022
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
196
28.12.2022
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului de energie.
-
1
12.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
2
12.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
3
19.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
4
19.01.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor familiei, a copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
5
19.01.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numelui titularului alocației pentru susținerea familiei.
-
6
19.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
7
19.01.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului ajutorului social.
-
8
19.01.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numelui titularului ajutorului social.
-
9
19.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2023- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2022- octombrie 2023.
-
10
19.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2023- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2022- octombrie 2023.
-
11
19.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2023- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2022- octombrie 2023.
-
12
20.01.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară la data de 31.01.2023, ora 18:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
13
20.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
14
20.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
15
20.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
16
20.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
17
20.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
18
25.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru perioada ianuarie 2023- martie 2023 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale și energie electrică pentru perioada ianuarie 2023- octombrie 2023.
-
19
30.01.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
20
30.01.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
21
30.01.2023
Dispoziția primarului privind încetare stimulet educațional sub forma de tichete sociale.
-
22
02.02.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
23
03.02.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale.
-
24
03.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie.
-
25
03.02.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada februarie 2023-martie 2023.
-
26
03.02.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada februarie 2023-martie 2023.
-
27
03.02.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada februarie 2023-martie 2023.
-
28
03.02.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada februarie 2023-martie 2023.
-
29
03.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului de energie.
-
30
03.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului de energie.
-
31
03.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului de energie.
-
32
03.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului de energie.
-
33
07.02.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
34
07.02.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
35
20.02.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară a C.L. Gănești, la data de 28.02.2023, ora 20:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
36
22.02.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
37
22.02.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
38
22.02.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
39
24.02.2023
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale vacante de muncitor I în Compartimentul Administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gănești, județul Mureș.
-
40
24.02.2023
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale vacante de muncitor I în Compartimentul Administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gănești, județul Mureș.
-
41
27.02.2023
Dispoziția primarului privind încadrarea d-nei KESMARKI EVA-KRISZTINA, pe post de asistent personal.
-
42
27.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
43
27.02.2023
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
44
27.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
45
27.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
46
27.02.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului social.
-
47
27.02.2023
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului de energie.
-
48
01.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
49
01.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
50
01.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
51
02.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
52
02.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
53
02.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
54
06.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
55
13.03.2023
Dispoziția primarului privind angajrea d-lui HIDI ANDRAS în funcția contractuală de execuție-muncitor calificat I.
-
56
13.03.2023
Dispoziția primarului privind angajarea d-lui SZENTGYORGYI JSTVAN în funcția contractuală de execuție-muncitor calificat I.
-
57
17.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
58
17.03.2023
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei Gănești, județul Mureș.
-
59
21.03.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 28.03.2023, ora 19:00 în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
60
22.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
61
22.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
62
22.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
63
22.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
64
22.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
65
22.03.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului social.
-
66
22.03.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
67
28.03.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
68
28.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
69
28.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
70
28.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
71
28.03.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului ajutorului social.
-
72
28.03.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor familiei, a copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
73
29.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea sprijinului material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou născuți.
-
74
29.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
75
29.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
76
29.03.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
77
30.03.2023
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
78
18.04.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară data de 25.04.2023, ora 19:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
79
19.04.2023
Dispoziția primarului privind încadrarea d-lui KESZEG MARK, pe postul de consilier personal al primarului comunei Gănești, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada mandatului de primar.
-
80
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea indemnizației lunare, pentru funcția de demnitate publică aleasă, de primar, începând cu data de 1 noiembrie 2022.
-
81
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea indemnizației lunare, pentru funcția de demnitate publică aleasă de viceprimar, începând cu data de 1 noiembrie 2022.
-
82
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Matefi Adrian secretar General funcționar public de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gănești înncepând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
83
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al doamnei Balog Agnes,fubncționar public în cadrul Compartimentului Agricol - Stare civilă din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești începând cu data de 01.11.2022, in baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
84
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al doamnei SZABO EMESE, funcționar public în cadrul Compartimentului Registratură - Relații publice, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
85
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului BORDEAN IOAN, funcționar public în cadrul Compartimentului Agricol, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
86
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al doamnei Cîmpean Maria, funcționar public în cadrul Compartimentului financiar contabil-Resurse Umane, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
87
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al doamnei Moldovan Cornelia Dănuța, funcționar public în cadrul Compartimentului financiar contabil-Resurse Umane, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
88
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al doamnei PATAKI IULIANA AURICA, funcționar public în cadrul Compartimentului financiar contabil-Resurse Umane, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
89
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al TEKERES ANNA MARIA, funcționar public în cadrul Asistență socială, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
90
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Szasz Laszlo, personal contractual în cadrul Compartimentului Administrare Domeniu Public de Gospodărie comunală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
91
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Szentgyorgyi Attila, personal contractual în cadrul Compartimentului Cultură din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
92
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Szabo Nicolae, personal contractual în cadrul Compartimentului Administrare Domeniu Public de Gospodărie comunală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
93
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Hidi Emeric, personal contractual în cadrul Compartimentului șofer microbuz școlar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
94
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Horvath Anna Maria, personal contractual în cadrul Compartimentului Guard din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
95
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Szekely Attila, personal contractual în cadrul Compartimentului Informatică, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
96
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Marton Edith, personal contractual în cadrul Compartimentului Cultură, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
97
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Szentgyorgyi Istvan, personal contractual în cadrul Compartimentului Administrare Domeniu Public de Gospodărire comunlă, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
98
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Hidi Andras, personal contractual în cadrul Compartimentului Administrare Domeniu Public de Gospodărire comunlă, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
99
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Dombi Ferencz, personal contractual în cadrul Compartimentului Administrare Domeniu Public de Gospodărire comunlă, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
100
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al domnului Lorincz Ferencz, personal contractual în cadrul Compartimentului Administrare Domeniu Public de Gospodărire comunlă, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
101
24.04.2023
Dispoziția primarului privind prtvtnd stabilirea salariului lunar al doamnnei Matefi Constantina, personal contractual în cadrul Compartimentului Arhivă-Monitor Oficial Local, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești, începând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
102
24.04.2023
Dispoziția primarului privind stabilirea salariului lunar al d-nei KADAS ILDIKO IRMA încadrată în funcția contractuală de execuție - asistent medical scolar I gr. IV în Compartimentul Asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, Incepând cu data de 01.11.2022, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
103
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
104
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
105
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
106
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
107
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
108
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
109
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
110
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
111
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
112
25.04.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
113
25.04.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului ajutorului social.
-
114
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
115
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
116
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
117
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
119
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
120
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
121
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
122
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
123
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
124
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
125
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
126
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
127
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
118
25.04.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
128
26.04.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
129
08.05.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numărului copiilor beneficiari și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
131
10.05.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
132
10.05.2023
Dispoziția primarului privind desemnarea unei persoane responsabilă cu prelucrarea cererilor persoanelor care solicită potrivit HG 368/2023 sprijin și asistență umanitară din partea statului român.
-
133
17.05.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 25.05.2023, în sala de ședințe a Primăriei loclae.
-
134
22.05.2023
Dispoziția primarului privind modificarea dispozițiilor primarului nr.82 -102/24.04.2023 referitoare la stabilirea salariului lunar al tuturor angajaților-funcționari publici și personal contractual din cadrul aparatului de specilitate al primarului com. Gănești..
-
135
23.05.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
136
23.05.2023
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei KESZEGPAL IULIANA.
-
137
23.05.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
138
23.05.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
130
29.05.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
139
30.05.2023
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
140
30.05.2023
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
141
06.06.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
142
14.06.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
143
20.06.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 27.06.2023, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
144
22.06.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
145
22.06.2023
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2023.
-
146
27.06.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
147
27.06.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
148
27.06.2023
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
149
27.06.2023
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
150
27.06.2023
Dispoziția primarului privind suspendarea plății unor ajutoare sociale.
-
151
30.06.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
152
04.07.2023
Dispoziția primarului privind desemnarea reprezentantului primăriei în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile de sfeclă de zahăr, produse în urma fenomenului meteorologic de ploi abundente în anul 2023.
-
153
17.07.2023
Dispoziția primarului privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului pentru: Procedura simplificată online având ca obiect: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin achiziția de stații de autobuz inteligente în comuna Ganești, județul Mureș.
-
154
18.07.2023
Dispoziția primarului privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului pentru: Procedura simplificată online având ca obiect: Dotări în cadrul proiectului "Extindere și reabilitare școala gimnazială în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș".
-
155
26.07.2023
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei SZASZ MAGDALENA.
-
156
26.07.2023
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui HAIDU FRANCISC.
-
158
26.07.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
159
01.08.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 10.08.2023, ora 19:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
160
01.08.2023
Dispoziția primarului privind retragerea unui aviz de funcționare pe paln local.
-
161
22.08.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
162
22.08.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
163
22.08.2023
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2023.
-
164
30.08.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
165
30.08.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
166
30.08.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
167
30.08.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății ajutorului social.
-
168
04.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
169
04.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
170
04.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
171
04.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
172
04.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
173
04.09.2023
Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitatrea mandatului sau a funcției publice.
-
174
04.09.2023
Dispoziția primarului privind Privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilitătilor la corupție și constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul Primăriei Gănesti județul Mureș..
-
175
08.09.2023
Dispoziția primarului privind aprobabrea planului de servicii pentru minori.
-
176
08.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
177
14.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor de urgență reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea defunctei ANTAL MATILD.
-
178
14.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
179
14.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
180
14.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
181
21.09.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 28.09.2023, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
182
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
183
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
184
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.
-
185
27.09.2023
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
186
27.09.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei.
-
187
27.09.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
188
27.09.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
189
27.09.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
190
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
191
27.09.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății suplimentului de energie.
-
192
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
193
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
194
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
195
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
196
27.09.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui stimulent educațional sub formă de tichete sociale.
-
197
06.10.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
198
16.10.2023
Dispoziția primarului privind co extraordinară la data de 24.10.2023, ora 19:00, în sala de ședințe a Primăriei localenvocarea C.L. Gănești în ședință.
-
200
23.10.2023
Dispoziția primarului privind desființarea pe cale administrativă a unor construcții, executate ilegal, fără autorizație, pe domeniul public/privat al Comunei Gănești, judeșul Mureș.
-
207
27.10.2023
Dispoziția primarului privind Stabilirea drepturilor salariale de bază cu începere din data de 1 octombrie 2023.
-
206
27.10.2023
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui VEGH ANDREI.
-
201
27.10.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei.
-
202
27.10.2023
Dispoziția primarului privind modificarea numărului membrilor de familie precum și a cuantumului ajutorului social.
-
203
27.10.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
204
27.10.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
205
27.10.2023
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui HORVATH IULIU.
-
208
08.11.2023
Dispoziția primarului privind desemnare administrator local și operator primărie pentru implementarea VMI la nivel local ca program unic de asistență socială.
-
209
09.11.2023
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2023.
-
210
15.11.2023
Dispoziția primarului privind constituirea comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Primăria Gănești, județul Mureș.
-
211
16.11.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
212
16.11.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
213
16.11.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
214
16.11.2023
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei BALOG CATALINA.
-
215
16.11.2023
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui MOGA GYORGY.
-
216
16.11.2023
Dispoziția primarului privind încetarea plății unui ajutor social.
-
217
16.11.2023
Dispoziția primarului privind acordarea unui ajutor social.
-
218
20.11.2023
Dispoziția primarului privind Acordadarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru perioada noiembrie 2023-octombrie 2024.
-
220
20.11.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinară la data de 28.11.2023, ora 19:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
219
23.11.2023
Dispoziția primarului privind acordadarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale și energie electrică pentru perioada noiembrie 2023-octombrie 2024.
-
221
27.11.2023
Dispoziția primarului privind angajarea d-nei Keszeg Anna Maria, cu domiciuliul in comuna Gănești, sat Gănești, nr. 756, în funcșia de asitent personal pe o perioadă nedeterminată pentru Keszeg Levente-persoană cu handicap grav.
-
222
28.11.2023
Dispoziția primarului privind modificarea reprezentantului legal al persoanei cu handicap grav Onaca Maria.
-
223
05.12.2023
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară, de îndată, la data de 07.12.2023, ora 09:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
224
05.12.2023
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2023.
-
226
12.12.2023
Dispoziția primarului privind constituirea echipei de proiect și aprobarea procedurii interne privind stabilirea procentului de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. 1 si 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-
225
12.12.2023
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2023.
-
227
18.12.2023
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru perioada decembrie 2023- martie 2024 Și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze natural și energie electrică pentru perioada decembrie 2023- octombrie 2024.
-
229
18.12.2023
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie.
-
228
18.12.2023
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru perioada decembrie 2023-martie 2024 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de gaze naturale si energie electrica pentru perioada decembrie 2023-octombrie 2024.
-
230
18.12.2023
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada decembrie 2023- martie 2024 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada decembrie 2023- octombrie 2024.
-
232
21.12.2023
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2023.
-
233
28.12.2023
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-lui MIGA DANIEL DOREL.
-
234
28.12.2023
Dispoziția primarului privind încetarea de drept a acordării ajutorului social.
-
235
28.12.2023
Dispoziția primarului privind încetarea de drept a acordării alocației pentru susținerea familiei.
-
231
29.12.2023
Dispoziția primarului privind convocarea de îndată a C.L. Gănești în ședință ordinarăla data de 29.12.2023, ora 9:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
1
04.01.2024
Dispoziția primarului privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul "Extindere și reabilitare școala gimnazială în localitatea Gănești;comuna Gănești;,judetul Mureș'..
-
2
09.01.2024
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință extraordinară- de îndată, ora 19:00, la data de 16.01.2024.
-
3
10.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
4
10.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
5
15.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
6
18.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
7
18.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
8
19.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea ajutorului de incălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada ianuarie 2024- martie 2024 și acordarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi și energie electrică pentru perioada ianuarie 2024- octombrie 2024.
-
9
23.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
10
23.01.2024
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 31.01.2024, ora 18:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
11
25.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
12
25.01.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
14
30.01.2024
Dispoziția primarului privind angajarea d- nei Hidi Eva cu domiciliul în comuna Ganești sat Ganești, nr.337 în funcția de asistent personal pe o perioadă nedeterminată pentru Ferenc Paraschiva -persoana cu handicap grav..
-
13
31.01.2024
Dispoziția primarului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenle și circulația dispozițiilor primarului comunei Gănești, județul Mureș.
-
15
31.01.2024
Dispoziția primarului privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru 39 de titulari.
-
16
31.01.2024
Dispoziția primarului privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru BACSO ROZALIA.
-
17
31.01.2024
Dispoziția primarului privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru BUTNARU DEBORA -TUNDE.
-
18
31.01.2024
Dispoziția primarului privind încetarea plății unei indemnizații lunare pentru persoană cu handicap.
-
19
31.01.2024
Dispoziția primarului privind privind stabilirea salariului lunar al angajaților, functionari publici - personal contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gănești.
-
20
31.01.2024
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 12.02.2024, ora 18:00, în sala de ședințe a Primăriei locale.
-
21
05.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
22
05.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
23
08.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
24
08.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
25
08.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
26
08.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
28
20.02.2024
Dispoziția primarului privind încetarea ajutor de încălzire a locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie.
-
29
20.02.2024
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale.
-
27
20.02.2024
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie.
-
30
20.02.2024
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de incălzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada februarie 2024- martie 2024.
-
31
20.02.2024
Dispoziția primarului privind modificarea cuantumului ajutorului de incalzire a locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada februarie 2024- martie 2024.
-
32
20.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei Kis Ema.
-
33
20.02.2024
Dispoziția primarului privind convocarea C.L. Gănești în ședință ordinara data de 27.02.2024, ora 18:00, în sala de ședințe a Primăriei locale, comuna Gănești.
-
34
21.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
35
21.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
36
21.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
37
22.02.2024
Dispoziția primarului privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii "Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al Comunei Ganești, Județul Mureș".
-
38
22.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
39
28.02.2024
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nei PRIPON LIVIA.
-
40
28.02.2024
Dispoziția primarului privind revocarea dispozițiilor primarului comunei Gănești, nr. 27, 28, 30 și 31.
-
41
13.03.2024
Dispoziția primarului privind aprobarea Planului de Servicii pentru numita Gabor Margit.
-
42
13.03.2024
Dispoziția primarului privind aprobarea Planului de Servicii pentru numita Teodor Emanuela.
-
43
14.03.2024
Dispoziția primarului privind schimbarea sediilor secțiilor de votare nr. 381- SEUCA, de pe raze comunei Gănești.
-
44
18.03.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
45
18.03.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
46
18.03.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
47
26.03.2024
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nului KESZEG JANOS ATTILA, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav KESZEG PETER.
-
48
26.03.2024
Dispoziția primarului privind acordarea indemnizației lunare d-nului SZILAGYI IOSIF.
-
49
27.03.2024
Dispoziția primarului privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări in componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune.
-
50
27.03.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
51
28.03.2024
Dispoziția primarului privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări in componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune.
-
52
28.03.2024
Dispoziția primarului privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2024.
-
53
02.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
54
02.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
55
02.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
56
02.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
57
03.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
58
03.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
59
03.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
60
03.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
61
16.04.2024
Dispoziția primarului privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului pentru: "Procedura simplificată online având ca obiect: "Reabilitare și eficientizare energetică scoala primară din localitatea Seuca, comuna Gănești, județul Mureș".
-
62
17.04.2024
Dispoziția primarului privind asigurarea locatiei Biroului de Circumscriptie Electorală Comunală nr.49 Gănești, județul Mureș, la Alegerile Locale din 09 iunie 2024 și a aparatului tehnic auxiliar.
-
63
17.04.2024
Dispoziția primarului privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în com. Gănești, în campania electorală la alegerile Europarlamentare și locale din anul 2024.
-
64
18.04.2024
Dispoziția primarului privind încetarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie.
-
66
24.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
67
24.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
69
24.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
68
25.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
70
25.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
71
25.04.2024
Dispoziția primarului privind acordarea unui aviz de funcționare pe plan local.
-
72
29.04.2024
Dispoziția primarului privind încetarea suplimentului de energie.
-
75
10.05.2024
Dispoziția primarului privind privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare în Circumscripția electorală nr. 49 Gănești cu ocazia alegerilor Europarlamentare și locale din anul 2024.
-